سیستم صدور و بایگانی

سیستم صدور و بایگانی

سیستم صدور چک برنامه ای ساده برای چک و صدور چک است.

از قابلیت های این نرم افزار امکان تعریف انداازه چک و مغایرات گیری و گزارشات پویا می باشد.

در تهیه این نرم افزار از بانک اطلاعاتی MS SQL Server 2000 و زبان برنامه نویسی دلفی استفاده شده است

برخی از امکانات نرم افزار به شرح زیر اند:

 

 •   تعریف اطلاعات پایه
 •  تعریف حساب ها و تعریف دسته چک ها و تعریف الگوهای چک برای چاپ توسط کاربر 
 • ثبت و صدور چک
 • امکان کنترل مانده حساب ها
 • ثبت اسناد واریزی
 • انتقال وجه
 • مدیریت اسناد
 • مغایرت گیری
 •   تعریف کاربران  
 • روشهای کاربری و تعیین سطوح مختلف دسترسی
 • امکان صدور داده ها به اکسل
 • تهیه و بازیابی نسخه پشتیبان 
 • گزارش دفتر روزنامه با امکان فیلترینگ
 • گزارش عملیات هر حساب با امکانات فیلترینگ