سیستم انبارداری

سیستم انبار داری

در تهیه این نرم افزار از بانک اطلاعاتی MS SQL Server 2000 و زبان برنامه نویسی دلفی استفاده شده است

برخی از امکانات نرم افزار به شرح زیر اند:

 • تعریف اطلاعات پایه
 • تعریف انبارها
 • ثبت رسید انبار و چاپ گزارش آن
 • ثبت و چاپ حواله انبار
 • ارسال و دریافت امانی کالا
 • ثبت چک ها و دریافت های نقدی
 • گزارش کاردکس حساب کالا و انبار
 • گزارش وجوه و چک های پرداختی
 • تعریف کاربران 
 • روشهای کاربری و تعیین سطوح مختلف دسترسی
 • مکان صدور داده ها به اکسل
 • تهیه و بازیابی نسخه پشتیبان و امکان تغییر و ذخیره کلیه گزارشات سیستم توسط کاربر